Mag een schoolbestuur een geplande vakantie intrekken vanwege de uitbraak van het coronavirus?

Het schoolbestuur kan een vastgestelde vakantie van een werknemer in het onderwijs wijzigen. Dat moet het bestuur wel met de werknemer bespreken. En het kan alleen als daar belangrijke redenen voor zijn.

Redenen om vakantie in te trekken

Belangrijke redenen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • ziekte van collega’s, waardoor er te weinig onderwijzend of ondersteunend personeel is;
  • meer werk voor onderwijzend personeel. Denk bijvoorbeeld aan het extra werk door de organisatie van afstandsonderwijs;
  • rampen en andere buitengewone omstandigheden. 

Rampen en buitengewone omstandigheden

Intrekken van een vastgestelde vakantie van een werknemer kan alleen als hun inzet:

  • onvoorzien is;
  • vooraf niet te plannen is.

Het verzorgen van zomerscholen is bijvoorbeeld wel te voorzien en vooraf te plannen. Hiervoor mag het schoolbestuur de vakantie van werknemers niet intrekken.

In het voortgezet onderwijs zijn rampen en bijzondere omstandigheden alleen voor de directie en leraren een reden om de vakantie te kunnen intrekken. In het primair onderwijs geldt dit voor het gehele  personeel.

Vergoeding schade

De schade die de werknemer lijdt door de aanpassing van een vakantie, moet het schoolbestuur wel vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan vergoeden van annuleringskosten.