Mag het schoolbestuur een werknemer verplichten om vakantie op te nemen?

Het schoolbestuur kan een werknemer in het onderwijs in principe niet verplichten om vakantie op te nemen. Ook niet als er minder werk is door het coronavirus. Verzoeken van het schoolbestuur om vakantiedagen op te nemen, mag een werknemer dus weigeren.

In de arbeidsovereenkomst of de cao kunnen hierover andere afspraken staan. Bijvoorbeeld als een instelling in een bepaalde periode is gesloten. Of als er verplichte vrije dagen zijn vastgesteld.

Afspraken vakantie primair onderwijs

In het basisonderwijs zijn de schoolvakanties de aangewezen periode om vakantie op te nemen. Dit staat in de cao. Voor onderwijsondersteunend personeel zonder lesgebonden taken gelden extra regels (artikel 8.3 van de cao).

Afspraken vakantie voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn de schoolvakanties de aangewezen periode om vakantie op te nemen. Dit staat in de cao. Daarnaast kunnen werknemers in het voortgezet onderwijs 5 dagen opnemen buiten de schoolvakanties.

In bijzondere omstandigheden kan het schoolbestuur de werknemer opdracht geven om tijdens het vakantieverlof beschikbaar te zijn om te werken. Dit geldt niet voor onderwijsondersteunend personeel.

Vakantiedagen niet te lang opsparen

Na verloop van tijd zijn vakantiedagen vervallen.