Mogen werknemers in het onderwijs weigeren naar school te komen als zij bang zijn voor besmetting met het coronavirus?

Het advies van het RIVM is zoveel mogelijk thuis te werken. Is dit niet mogelijk of wil het schoolbestuur dat werknemers naar het werk komen? Dan moeten de werknemers dat in principe doen. 

Werknemers in het onderwijs die vanwege het coronavirus niet op school willen werken, moeten dit bespreken met het schoolbestuur. Samen bedenken zij een andere manier van werken. De werknemer bespreekt dit ook met een arts. Dat kan de huisarts of specialist van de werknemer zijn. Of de arbo-arts van de school. 

Leraren in de risicogroep

Leraren die in een risicogroep zitten kunnen vanuit huis werken.  Schoolbestuur en leraar bespreken samen wat de mogelijkheden voor thuiswerk zijn. Leraren met corona-gerelateerde klachten moeten thuis blijven en vanuit huis werken. In de protocollen voor het primair en voortgezet onderwijs staat wat zij kunnen afspreken. 

Heeft een leraar thuis een partner of kind in de risicogroep? En wil de leraar daardoor niet op school werken? Ook dan kunnen schoolbestuur en leraar zoeken naar andere oplossingen. 

Leraren die niet in de risicogroep zitten

Leraren die niet in de risicogroep zitten, komen naar school. Weigeren zij, dan wordt dit mogelijk als werkweigering gezien. Bij werkweigering neemt het schoolbestuur maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een officiële waarschuwing;
  • geen loon voor de periode dat de werknemer niet heeft gewerkt;
  • ontslag.

Veilige werkplek is taak van schoolbestuur

Het schoolbestuur moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Bijvoorbeeld door maatregelen die de kans op besmetting verminderen. Ook moet het schoolbestuur extra maatregelen nemen voor kwetsbare werknemers. Op de site van het RIVM staan aandachtspunten voor bescherming van kwetsbare medewerkers.

Zorgt het schoolbestuur niet of niet voldoende voor veiligheid? Dan zijn de gevolgen van werkweigering voor het schoolbestuur. De werknemer kan dan bijvoorbeeld weigeren te komen werken, zonder zijn aanspraak op loon te verliezen.