Loopt de vaste reiskostenvergoeding van werknemers in het onderwijs door, als ze tijdens de coronacrisis veel meer thuiswerken?

Ja, de reiskostenvergoeding loopt door. Ook als werknemers een vaste reiskostenvergoeding ontvangen en nu door de crisismaatregelen thuiswerken. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag het schoolbestuur blijven uitgaan van het normale reispatroon. 

Reiskosten na de coronacrisis

Als de crisismaatregelen stoppen, geldt de oude situatie weer. Dat betekent voor langdurige afwezigheid het volgende. Een schoolbestuur dat een werknemer een vaste reiskostenvergoeding geeft, mag deze maximaal 6 aaneensluitende weken lang doorbetalen.

In de cao kunnen andere afspraken staan. Dan gelden de afspraken in de cao.