Mogen scholen de temperatuur opmeten van kinderen en personeel?

Meten van temperaturen van kinderen en personeel mag niet, omdat hierbij gegevens worden verwerkt. Het schoolbestuur mag geen medische gegevens van personeel verwerken. Dit mag alleen de bedrijfsarts doen.  

Toestemming voor meten is niet genoeg

Meten van temperaturen mag ook niet als de persoon daarvoor toestemming geeft. Er is namelijk geen gelijkwaardigheid. Het kind of de werknemer in het onderwijs kan zich onder druk gezet voelen om toestemming te geven.