Mag het schoolbestuur vragen of werknemers besmet zijn met het coronavirus?

Nee, het schoolbestuur mag nooit vragen welke problemen werknemers hebben met hun gezondheid. Dit mag niet, omdat dat privacy-gevoelige informatie is. Dus ook niet vragen naar een mogelijke coronabesmetting. Dat geldt voor alle werknemers in het onderwijs.

Vertelt een werknemer zelf wat er aan zijn of haar gezondheid mankeert? Dan mag het schoolbestuur deze gegevens niet vastleggen. De bedrijfsarts mag dit wel.

Rol bedrijfsarts bij vermoeden corona

Meldt een werknemer zich met klachten bij de bedrijfsarts? Dan kan de bedrijfsarts de  werknemer laten testen als hij een besmetting met het coronavirus vermoedt. 

De bedrijfsarts beoordeelt of het nodig is om op het werk extra maatregelen te nemen. Dat kan, als hij vermoedt of vaststelt dat er mensen besmet zijn met het coronavirus.