Wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Wetsvoorstel (incl. Memorie van Toelichting) tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten).

Het wetsvoorstel (met bijlagen) is op 1 juli 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer