Kamerbrief nulmeting Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de nulmeting in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.