Kamerbrief Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer over een aantal maatregelen ten aanzien van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.