Kamerbrief over activering quotum arbeidsgehandicaptenarbeidsbeperkten

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet om over te gaan tot activering van de quotumregeling voor de sector overheid, omdat de werkgevers in de overheidssector de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet hebben gehaald. Een vergelijkbare brief (met bijlage) is aan de Eerste Kamer aangeboden.