Sociale werkvoorziening

Er komen geen nieuwe plaatsen meer in de sociale werkvoorziening. Alleen mensen die op 31 december 2014 een vast contract hadden, hebben hun plaats gehouden. Hun arbeidsovereenkomst blijft van kracht. De gemeente begeleidt zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking naar werk bij een ‘gewone’ werkgever.

Op 31 december 2014 een vast Wsw-dienstverband

Voor mensen die op 31 december 2014 al in de sociale werkvoorziening werkten met een Wsw-dienstverband, verandert er niets. Hun contract blijft hetzelfde. Ook de herindicatie door UWV blijft hetzelfde. Begeleid werken blijft mogelijk.  De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft bestaan tot de laatste Wsw’er met pensioen gaat.

Op 31 december 2014 een tijdelijk Wsw-dienstverband

Als mensen op 31 december 2014 een tijdelijk Wsw-dienstverband hadden, beslist de gemeente over verlenging van dit contract. Dit kan een nieuw tijdelijk of vast contract zijn. De gemeente kan ook besluiten geen contract te geven. De arbeidsgehandicapte kan dan bij de gemeente informeren of hij recht heeft op een uitkering. Als dit een WW-, Wajong-, WAO- of WIA-uitkering is, kan UWV helpen bij de begeleiding naar ander werk.

Op 31 december 2014 Wsw-indicatie maar geen contract

Mensen die op 31 december 2014 een Wsw-indicatie maar geen contract hadden, komen niet meer in de sociale werkvoorziening. Dat geldt ook voor mensen die op 31 december 2014 met een Wsw-indicatie op de wachtlijst stonden. Wel kunnen zij hulp krijgen van de gemeente bij het zoeken naar een opleiding of naar werk. En mogelijk komen zij in aanmerking voor een uitkering.