Kamerbrief over toezeggingen eigen risico, eigen bijdrage in de Wmo 2015 en compensatiemogelijkheden

Minister Schippers (VWS)  en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben in de Kamer een onderzoek over de eigen bijdrage toegezegd naar zorgmijding, eigen bijdragen en financieel maatwerk in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Daarnaast is tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen toegezegd het verbruik van het verplicht eigen risico binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) in beeld te brengen, en inzicht te geven in de compensatie die gemeenten aan chronisch zieken aanbieden. In deze brief worden de resultaten van deze toezeggingen in samenhang gepresenteerd.