Aanbiedingsbrief bij eerste en tweede tussenrapportage effectmeting dienstverlening WW

Minister Koolmees (SZW) biedt de tussenrapportages ‘Ervaringen met persoonlijke dienstverlening door UWV in de WW’ en ‘Effecten van persoonlijke dienstverlening op kans op werk en uitstroom uit de WW’  aan. Beide rapportages maken onderdeel uit van de effectmeting naar de inzet van persoonlijke dienstverlening aan WW-gerechtigden. De effectmeting wordt uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van SZW en UWV.

Aanbiedingsbrief bij eerste en tweede tussenrapportage effectmeting dienstverlening WW (PDF | 6 pagina's | 319 kB)