Hoeveel mogen jongeren van 16 en 17 jaar werken?

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen gemiddeld 40 uur per week werken. De tijd die zij op school zijn telt ook mee als arbeidstijd. Jongeren van 16 en 17 mogen niet 's nachts werken, oproepdiensten doen en overwerken. Ook hebben zij recht op extra rusttijden.

Werktijden jongeren van 16 en 17 jaar

Tabel met werktijden jongeren van 16 en 17 jaar
Maximum arbeidstijd per Jongeren van 16 en 17 jaar
dienst 9 uur
week 45 uur
4 weken 160 uur (gemiddeld 40 uur per week)

Schooltijd telt ook mee als arbeidstijd.

Rusttijden jongeren van 16 en 17 jaar

Tabel met rusttijden jongeren van 16 en 17 jaar
Rusttijden Jongeren van 16 en 17 jaar
minimum dagelijkse rust 12 uur
in elk geval tussen 23.00 - 6.00 uur
wekelijkse rust 36 uur per periode van 7 x 24 uur
aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur half uur

Pauzes

Jongeren kunnen 2 pauzes van minimaal 15 minuten hebben in plaats van 1 pauze van een half uur. Deze afspraak staat dan in een collectieve regeling.

Werken op zondag

Werken op zondag is alleen toegestaan als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan.

De aard van het werk maakt het nodig om op zondag te werken. Dit moet in het arbeidscontract staan.

De omstandigheden in het bedrijf maken werken op zondag nodig. Er moet wel overeenstemming zijn met:

  • de ondernemingsraad, of
  • de personeelsvertegenwoordiging, of
  • betrokken werknemers.

De werknemers moeten individueel toestemmen met werken op zondag.

Per 52 weken moeten jongeren van 16 en 17 jaar minstens 13 zondagen vrij hebben. Zij mogen alleen minder zondagen per jaar vrij zijn als dat  in een collectief overleg is afgesproken.