Kan mijn werkgever mijn werk aanpassen tijdens mijn zwangerschap of na mijn bevalling?

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u veilig en gezond kunt werken tijdens uw zwangerschap en de periode dat u borstvoeding geeft. U blijft zo veel mogelijk uw eigen werk doen. Als dit niet mogelijk is, kan uw werkgever uw werkzaamheden of werktijden aanpassen.

Aanpassing werk bij zwangerschap

Als de werkgever de mogelijke gevaren niet of onvoldoende kan wegnemen, kan deze uw werk aanpassen. In het uiterste geval krijgt u tijdelijk ander werk aangeboden of hoeft u tijdelijk niet te werken.

Aanpassing werktijden bij zwangerschap

Ook kunnen de werktijden en rusttijden worden aangepast. Op de volgende zaken heeft u recht, maar overleg wel altijd met uw werkgever:

  • regelmatige werktijden en rusttijden;
  • extra pauzes (maximaal 1/8 deel van uw werktijd);
  • een geschikte, afsluitbare ruimte om te rusten (met bed of rustbank);
  • geen onregelmatig werk, overwerk en nachtdiensten;
  • noodzakelijk zwangerschapsonderzoek als dat onder werktijd plaats moet vinden. Uw loon wordt doorbetaald voor de duur van het zwangerschapsonderzoek en de reistijd.

U heeft hier tot 6 maanden na de bevalling recht op (met uitzondering van de onderzoeken).