Kan mijn werkgever mijn werk aanpassen tijdens mijn zwangerschap of na mijn bevalling?

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u veilig en gezond kunt werken tijdens uw zwangerschap en de periode dat u borstvoeding geeft. U blijft zo veel mogelijk uw eigen werk doen. Als dit niet mogelijk is, kan uw werkgever uw werkzaamheden of werktijden aanpassen.

Aanpassing werk bij zwangerschap

 • U mag 4 weken vóór en 6 weken na de bevalling niet werken.
 • De werkgever moet zo goed mogelijk rekening houden met uw zwangerschap.
 • U heeft recht op extra pauzes (maximaal een achtste van uw dagelijkse arbeidstijd).
 • U heeft recht op een bestendig en regelmatig arbeidspatroon.
 • Tijdens uw zwangerschap en tot 6 maanden na de bevalling mag u maximaal 10 uur per dienst werken. In een periode van 4 weken mag u maximaal gemiddeld 50 uur per week werken en in een periode van 16 weken maximaal gemiddeld 45 uur per week.
 • Uw werkgever mag u niet verplichten tot nachtarbeid. Tenzij de werkgever aannemelijk kan maken dat deze vrijstelling redelijkerwijs niet van hem gevraagd kan worden.
 • U heeft recht op (doorbetaalde) zwangerschapsonderzoeken.
 • Een werknemer die borstvoeding geeft heeft tijdens de eerste 9 levensmaanden van haar kind het recht haar werk te onderbreken om te kolven of haar kind te voeden. De werkgever biedt haar daartoe de gelegenheid en stelt een geschikte af te sluiten ruimte ter beschikking. De onderbrekingen vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is, maar mogen niet meer dan een kwart van de werktijd per dienst in beslag nemen. Het tijdstip en de duur van de onderbrekingen overlegt de werknemer met haar werkgever. De tijd besteed aan voeden of kolven telt als arbeidstijd. De werkgever moet deze uren doorbetalen.

Aanpassing werktijden bij zwangerschap

Ook kunnen de werktijden en rusttijden worden aangepast. Op de volgende zaken heeft u recht, maar overleg wel altijd met uw werkgever:

 • regelmatige werktijden en rusttijden;
 • extra pauzes (maximaal 1/8 deel van uw werktijd);
 • een geschikte, afsluitbare ruimte om te rusten (met bed of rustbank);
 • geen onregelmatig werk, overwerk en nachtdiensten;
 • noodzakelijk zwangerschapsonderzoek als dat onder werktijd plaats moet vinden. Uw loon wordt doorbetaald voor de duur van het zwangerschapsonderzoek en de reistijd. U heeft hier tot 6 maanden na de bevalling recht op (met uitzondering van de onderzoeken).