Wat is er wettelijk geregeld voor mijn werktijden, pauzes en rusttijden?

U mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Er zijn ook regels voor uw pauzes en rusttijden. In uw cao kunnen afwijkende regels staan. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels.

Maximaal aantal uren werktijd

In de Arbeidstijdenwet staat dat u niet iedere week maximaal 60 uren mag werken. Voor een langere periode geldt het volgende:

 • Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. Dit kan in uw cao staan. Maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken.
 • Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Een werkweek loopt van zondag 0.00 uur tot zaterdag 24.00 uur.

Beroepen met andere werktijden en rusttijden

Voor een aantal werknemers en beroepen gelden andere regels voor onder andere werktijden, rusttijden en pauzes. Bijvoorbeeld voor artsen in opleiding tot specialist die bereikbaarheidsdiensten draaien. Deze regels staan in het Arbeidstijdenbesluit. De Arbeidstijdenwet is dan (gedeeltelijk) niet van toepassing. 

Rijtijden en rusttijden chauffeurs

Om ongelukken door vermoeidheid zoveel mogelijk te voorkomen moeten vrachtwagenchauffeurs zich aan rijtijden en rusttijden houden.

Rust na werktijd

Voor de rust na uw werktijd gelden de volgende regels:

 • Na een werkdag mag u minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken.
 • De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.
 • Na iedere werkweek mag u 36 uur aaneengesloten niet werken.

Rusttijd korter dan 36 uur

Als uw rusttijd korter is dan 36 uur, gelden de volgende regels:

 • U mag in een periode van 14 dagen minimaal 72 uur (3 dagen) aaneengesloten niet werken.
 • Deze rusttijd van 72 uur kan worden verdeeld over onafgebroken rustperioden van elk minstens 32 uur. Bijvoorbeeld 32 plus 40 uur of 33 plus 39 uur.

Hoe lang en hoe vaak pauze

Voor uw pauzes gelden de volgende regels:

 • Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier.
 • Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u recht op 45 minuten pauze. De pauze mag worden gesplitst in meer pauzes van minimaal een kwartier.
 • In uw cao kunnen andere regels staan. Zoals geen, minder of kortere pauzes.

Werken zonder pauze

Alleen in 2 gevallen mag u werken zonder pauze te nemen:

 • U werkt alleen en heeft geen direct contact met een collega die vergelijkbaar werk doet.
 • Door de aard van het werk is het onmogelijk om pauze te nemen.

Werken zonder te pauzeren mag alleen als dit in uw cao is geregeld. Of als uw werkgever hierover schriftelijke afspraken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft gemaakt.

Een werkdag beginnen of eindigen met een pauze is niet toegestaan. Want een pauze is bedoeld als onderbreking van de werktijd.

Doorbetaling tijdens pauzes

In de Arbeidstijdenwet staat niets over doorbetaling tijdens pauzes. Tijdens pauzes werkt u niet en heeft u geen recht op loon. In uw arbeidsovereenkomst of cao kunnen afspraken staan over doorbetaling van loon tijdens de pauze.  

Wanneer geldt Arbeidstijdenwet

Als u voor een werkgever werkt, geldt de Arbeidstijdenwet voor u. Dus ook als u stagiair, uitzendkracht of gedetacheerd bent.

De Arbeidstijdenwet is van toepassing op al uw werkzaamheden als werknemer. Als u bijvoorbeeld verschillende banen heeft, moet u de verschillende werktijden bij elkaar optellen. Zo kunt u nagaan wat uw werktijden en rusttijden moeten zijn.

Speciale regels voor jongeren tot 18 jaar en zwangere vrouwen

In de Arbeidstijdenwet staan aparte regels voor werk- en rusttijden voor: