Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken

De ‘Woo-instructie’ is het handboek voor de uitvoering van de nieuwe Wet open overheid. In de instructie staat hoe het Rijk omgaat met informatieverzoeken.