Besluit op Wob-verzoek over verrijkingsmateriaal in varkensstallen in de periode 1 juni 2019 tot en met 31 oktober 2019 nummer 19-1450

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over verrijkingsmateriaal in varkensstallen in de periode 1 juni 2019 tot en met 31 oktober 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).