Hoe dien ik een Wob-verzoek in?

U mag informatie opvragen over het handelen van de overheid. U maakt dan gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dien een Wob-verzoek in bij de organisatie waarvan u informatie wilt ontvangen.

Wob-verzoek indienen

U kunt uw Wob-verzoek het beste schriftelijk indienen. Bijvoorbeeld per e-mail of via een formulier. Informeer eventueel bij de overheidsorganisatie wat de beste manier is.

Uw Wob-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U doet uw Wob-verzoek bij een organisatie die onder de Wet openbaarheid van bestuur valt.
  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt.
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan dus gaan om documenten, geluidsbanden, foto's of video's.
  • Het gaat om informatie die in bezit is van de overheidsorganisatie.
  • Het gaat om informatie over het beleid van de organisatie. Of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid.

Gaat de overheid in op uw Wob-verzoek? Dan is de informatie vanaf dat moment publiek toegankelijk. Bijvoorbeeld via internet.

Kosten Wob-verzoek

De Rijksoverheid brengt over het algemeen geen kosten voor de behandeling van Wob-verzoeken in rekening. Afhankelijk van de organisatie moet u soms wel een vergoeding betalen, bijvoorbeeld voor kopieën. Er gelden maximumtarieven voor documenten:

  • minder dan 6 kopieën: geen kosten;
  • 6 tot 13 kopieën: € 4,50;
  • 14 kopieën of meer: € 0,35 per kopie. 

Wilt u ook een uittreksel of samenvatting van de inhoud van de documenten? Dan betaalt u maximaal € 2,25 per pagina van het uittreksel of de samenvatting.

Voor kopieën van andere dragers, zoals foto of video, gelden andere kosten. Hoeveel u betaalt is afhankelijk per organisatie. De kosten mogen in elk geval niet hoger zijn dan de kostprijs van het materiaal.