Bij welke organisaties kan ik een Wob-verzoek indienen?

U kunt een Wob-verzoek indienen bij overheidsorganisaties, behalve de organisaties die met vertrouwelijke informatie of staatsgeheimen werken. Soms vallen andere instellingen of bedrijven ook onder de Wet openbaarheid van bestuur.

Organisaties onder de Wob

U kunt de volgende organisaties een Wob-verzoek sturen:

  • de Rijksoverheid, bijvoorbeeld een ministerie;
  • gemeenten;
  • provincies;
  • waterschappen;
  • publiekrechtelijke organisaties

Soms vallen andere instellingen of bedrijven ook onder de Wet openbaarheid bestuur. Dit is alleen het geval als:

  • zij onder de verantwoordelijkheid van een organisatie in het rijtje hierboven vallen;
  • de¬†organisaties in het rijtje hierboven een aanzienlijke invloed hebben op die instelling.

Als aan beide voorwaarden is voldaan kunt u een Wob-verzoek bij zo'n organisatie doen. Dit geldt ook voor geprivatiseerde  overheidsbedrijven. Zij vallen dus niet automatisch onder de Wob.

Niet onder de Wob

Er zijn ook overheidsorganisaties die niet onder de Wob vallen. Bij deze organisaties kunt u dus geen Wob-verzoek indienen. Het gaat hier om organisaties die werken met vertrouwelijke of staatsgeheime informatie.