Wat gebeurt er nadat ik een Wob-verzoek heb ingediend?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei vervangen door de Wet open overheid.

Heeft u eerder een Wob-verzoek ingediend bij de overheid? Dan heeft het  overheidsorganisatie 4 weken om te reageren. Maar soms duurt het langer. Bijvoorbeeld als het om heel veel informatie gaat.  

Binnen 4 weken antwoord; soms langer

Gewoonlijk  krijgt u binnen 4 weken een link naar de gevraagde stukken. De stukken staan vanaf dat moment op een openbare plek op het internet. Soms is 4 weken niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken. De overheid kan deze termijn dan nog met 4 weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. Als het langer duurt, krijgt u een bericht voordat de eerste 4 weken voorbij zijn. Hierin staat ook waarom het langer duurt.

Soms is er zo veel informatie dat de extra tijd nog steeds onvoldoende is om alle informatie te beoordelen. In dat geval maakt de organisatie verdere afspraken met u over de afhandeling

Deze informatie krijgt u niet

Sommige informatie mag de overheid niet met u delen. Bijvoorbeeld vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Of omdat het de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. In die gevallen staat dat in het antwoord op uw Wob-verzoek.

Als de organisatie de gevraagde stukken niet heeft

Heeft de organisatie de stukken niet? Dat kan twee redenen hebben.

  • De gevraagde stukken zijn bij een andere overheidsorganisatie. Dan wordt uw Wob-verzoek doorgestuurd naar de organisatie die ze wel heeft. U krijgt daarvan bericht.
  • De gevraagde stukken zijn er niet. U krijgt daarvan bericht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit over uw Wob-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken.