Wat gebeurt er nadat ik een Wob-verzoek heb ingediend?

U heeft een Wob-verzoek ingediend bij de overheid. De overheidsorganisatie heeft dan 4 weken om te reageren. In sommige situaties mag de organisatie de termijn verlengen. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Binnen 4 weken antwoord

U krijgt uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw Wob-verzoek. De overheid kan deze termijn nog met 4 weken verlengen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. Als het langer duurt, krijgt u een bericht voordat de eerste 4 weken voorbij zijn. Hierin staat ook waarom het langer duurt.

Soms is er zo veel informatie dat de extra tijd nog steeds onvoldoende is om alle informatie te beoordelen. In dat geval maakt de organisatie verdere afspraken met u over de afhandeling.

Doorzendplicht

Misschien heeft de overheidsorganisatie waaraan u een Wob-verzoek heeft gestuurd de informatie niet. Mogelijk is de informatie wel bekend bij een andere organisatie die onder de Wet openbaarheid bestuur valt. Weet de organisatie die uw wob-verzoek behandelt dat een andere organisatie de gezochte informatie wel heeft? Dan moet zij uw Wob-verzoek doorsturen. Dit heet doorzendplicht.

Wob-verzoek ingewilligd

Gaat de overheid in op uw Wob-verzoek? Dan is de informatie die u ontvangt, vanaf dat moment publiek toegankelijk. Bijvoorbeeld via internet.

Afwijzen Wob-verzoek

In de wet staat wanneer de overheid uw Wob-verzoek geheel of gedeeltelijk mag afwijzen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Openbaarmaken van de informatie schaadt de veiligheid van Nederland.
  • Het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

De overheid mag uw verzoek ook afwijzen als openbaarheid niet opweegt tegen bepaalde andere belangen. Bijvoorbeeld de samenwerking met een ander land, of een economisch belang.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit over uw Wob-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken.