Wat is een Wob-verzoek?

U heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit genomen is. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u informatie inzien? Doe dan een Wob-verzoek bij de overheidsorganisatie waarvan u die informatie wilt.

Overheidsinformatie openbaar

Overheidsinformatie is openbaar, behalve als de wet anders zegt. Dat is als de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De overheid geeft op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via Rijksoverheid.nl en Overheid.nl, persberichten of reclamespotjes van de Rijksoverheid.

Wob-verzoek indienen

Wilt u meer inzage in het handelen van de overheid, of hoe de overheid een besluit neemt? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen. Iedereen mag een Wob-verzoek indienen. Ook niet-Nederlanders kunnen een Wob-verzoek doen.

Organisaties onder de Wob

U kunt de volgende organisaties een Wob-verzoek sturen:

Soms vallen andere instellingen of bedrijven ook onder de Wet openbaarheid bestuur. Dit is alleen het geval als:

  • zij onder de verantwoordelijkheid van een organisatie in het rijtje hierboven vallen;
  • de organisaties in het rijtje hierboven een aanzienlijke invloed hebben op die instelling.

Als aan beide voorwaarden is voldaan kunt u een Wob-verzoek bij zo'n organisatie doen. Dit geldt ook voor geprivatiseerde  overheidsbedrijven. Zij vallen dus niet automatisch onder de Wob.

Niet onder de Wob

Er zijn ook overheidsorganisaties die niet onder de Wob vallen. Bij deze organisaties kunt u dus geen Wob-verzoek indienen. Het gaat hier om organisaties die werken met vertrouwelijke of staatsgeheime informatie.

Een voorbeeld is het Huis voor Klokkenluiders. Zij moeten vertrouwelijk kunnen werken. Klokkenluiders moeten zich namelijk beschermd en veilig voelen. Zij moeten er dus van uit kunnen gaan dat hun informatie vertrouwelijk behandeld wordt. En dat die niet zomaar openbaar wordt.