Gemeentenieuws van SZW 2020-1

Nieuwsbrief met informatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor gemeenten. 

Gemeentenieuws van SZW 2020-1  (PDF | 6 pagina's | 78 kB)

De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

  1. Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie per 1 januari 2020 ongewijzigd
  2. Niet correct vastgestelde lijfrente-normen (voor recht op bijstand)
  3. Indiening Beeld van de Uitvoering 2019
  4. Vrijlating compensatieregeling CAF-11 in de bijstand
  5. Eindevaluatie en factsheet Participatiewet
  6. Oproep aan gemeenten in te zetten op inburgeraars die hun lening hebben uitgeput
  7. Onderzoek naar (non-)bereik onder kinderen van inburgeringsplichtigen in de voorschoolse educatie
  8. Tweede bijeenkomst van het programma ‘Divers & inclusief’ 30 januari 2020
  9. Publiekscampagne ‘Sam& voor een land zonder kinderarmoede’