Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wfsv, Zw en Wtl

Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met mogelijkheid van deactiveren van de quotumheffing en andere wijzigingen (34956)