Nadere memorie van antwoord wijziging wetsvoorstel Wfsv deactivering quotumregeling

Staatssecretaris Van Ark biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel ter wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen.