Wet werk en zekerheid (Wwz)

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. In april 2013 sloten het kabinet en sociale partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesproken om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Op basis van dit akkoord is de Wet werk en zekerheid (Wwz) uitgewerkt.

Het doel van de Wet werk en zekerheid is om bij te dragen aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Daarom worden wijzigingen doorgevoerd op 3 terreinen:

De Rijksoverheid. Voor Nederland