Kamerbrief EK bij Jaarverslag Rathenau Instituut 2020

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt het jaarverslag 2020 van het Rathenau Instituut naar de Eerste en Tweede Kamer. Zij informeert de Kamers daarbij over de benoeming van mevrouw M.L. Henneman als voorzitter van het bestuur van het Rathenau Instituut per 1 juni 2021.

Kamerbrief EK bij Jaarverslag Rathenau Instituut 2020 ( PDF | 1 pagina | 207 kB )