Aanbiedingsbrief antwoord op vragen verslag schriftelijk overleg over de voortgang nationaal actieplan diversiteitt hoger onderwijs en onderzoek

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over haar brief van 9 juli 2021 over Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek.  Zij kreeg de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Aanbiedingsbrief antwoord op vragen verslag schriftelijk overleg over de voortgang nationaal actieplan diversiteitt hoger onderwijs en onderzoek (PDF | 1 pagina | 182 kB)