Aanbiedingsbrief antwoord verslag schriftelijk overleg NWO-evaluatie

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het evaluatierapport 'De nieuwe weg van NWO' en de reactie op het evaluatierapport. Zij kreeg de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).