Antwoord op Kamervragen over de samenwerking tussen Nederland en China bij onderzoek naar DNA

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen over de samenwerking tussen Nederland en China bij onderzoek naar DNA. Zij doet dit mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij kreeg de vragen van de Tweede Kamerleden Kathmann, Kuiken en De Hoop (allen PvdA).