Aanbiedingsbrief beantwoording vragen over brief Ruimteonderzoek in Nederland


Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over haar brief van 22 april 2021. De brief ging over de beschrijving en evaluatie over het Ruimteonderzoek in Nederland. Zij kreeg de vragen van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Aanbiedingsbrief beantwoording vragen over brief Ruimteonderzoek in Nederland (PDF | 1 pagina | 181 kB)