Beantwoording Verslag SO Dialogic-rapport Beschrijving en evaluatie ruimteonderzoek


Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over haar brief van 22 april 2021. De brief ging over de beschrijving en evaluatie over het Ruimteonderzoek in Nederland. Zij kreeg de vragen van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

Beantwoording Verslag SO Dialogic-rapport Beschrijving en evaluatie ruimteonderzoek (PDF | 11 pagina's | 560 kB)