The Research Modernisation Deal A Strategy to Ending Animal Experiments

Het rapport gaat over een strategie voor wetenschappelijke onderzoeksmethoden zonder dieren.