Infographic hoofdlijnen nieuwe wetenschapsbeleid

Deze infograhic schetst de hoofdlijnen van het nieuwe wetenschapsbeleid (visie, ambities en beleidsprioriteiten).

Infographic: Hoofdlijnen nieuw wetenschapsbeleid