Naar meer evidence-based beleid binnen JenV

Het rapport onderzoekt de mate waarin het werken en het beleid binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) evidence based en/of evidence informed is. De Universiteit Twente onderzocht dit in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).