Reactie schriftelijk overleg 3e verlenging geldigheidsduur CBBS

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de bijzondere omstandigheden door COVID-19 om tijdelijk de geldigheidsduur van functies in het CBBS te verlengen tot 48 maanden.