Kamerbrief over terugvorderen en kwijtschelden van WIA-voorschotten

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de problematiek die ontstaan is bij voorschotten voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).