Beslisnota bij Kamerbrief over Nationale prestatieafspraken woningcorporaties

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Nationale prestatieafspraken woningcorporaties (PDF | 2 pagina's | 128 kB)