Besluit Wob-verzoek aanwijzing onzelfstandige woonruimten huurtoeslag

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het beleid van de Belastingdienst/Toeslagen voor het aanwijzen van onzelfstandige woonruimten bij de toepassing van de huurtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit en lijst van documenten (PDF | 5 pagina's | 269 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 23 pagina's | 1,2 MB)