Kan ik de huur van mijn tijdelijke huurwoning eerder opzeggen?

Bij een tijdelijk huurcontract mag u eerder de huur stopzetten. Het is niet nodig om te wachten tot het tijdelijke huurcontract afloopt.

Voorbeelden tijdelijke huurcontracten

In het huurcontract staat hoe lang de huur duurt. Er zijn verschillende tijdelijke huurcontracten. Voorbeelden zijn:

  • Jongerencontract
    Huurcontract voor woning die speciaal voor jongeren is.

  • Campuscontract
    Huurcontract voor een woning op de campus van een universiteit. De woning is voor studenten of promovendi. Stopt de studie of promotie? Dan heeft de huurder geen recht meer op de woning.

  • Huurwoning via Leegstandwet
    Het huurcontract loopt zolang de woning leegstaat. Bijvoorbeeld omdat het de eigenaar niet lukt de woning te verkopen.

Voorbeelden van tijdelijke huurcontracten staan op de website Platform 31.

Tijdelijk huurcontract eerder opzeggen

In het tijdelijke huurcontract staat hoe lang de huur duurt. Zegt u de huur eerder op, dan mag dat. Dat doet u minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden van tevoren.

Verhuurder zegt tijdelijke huurcontract eerder op

Zegt uw verhuurder de huur eerder op, dan mag dat niet. Dat mag hij alleen met een goede reden. U kunt bezwaar maken als uw verhuurder de huur zomaar opzegt.

Advies van Het Juridisch Loket over opzeg tijdelijk huurcontract

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.