Kom ik in aanmerking voor de huurverlaging in 2023 voor lage inkomens?

U komt mogelijk in aanmerking voor de huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft, en:

 • op 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning of een woonwagen huurt bij een woningcorporatie (uw huurcontract mag niet later zijn ingegaan dan op 1 maart 2023); en
 • voor die woning of woonwagen meer dan € 575,03 (in 2023) aan kale huur betaalt. 

Voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen huurverlaging voor lage inkomens aanvragen.

Deze huurverlaging voor lage inkomens staat los van de andere redenen om huurverlaging aan te vragen.

Huurverlaging krijgen als u in 2021 een laag inkomen had

Huurt u een woning van een woningcorporatie en verdiende u in 2021 gezamenlijk maximaal 120% van het sociaal minimum (zie tabel hieronder)? 

Dan stelt uw woningcorporatie zelf vóór 1 juni 2023 een huurverlaging voor naar € 575,03 per maand. Dit geldt als u een kale huur betaalt die hoger is dan dat bedrag. 

De woningcorporatie vraagt bij de Belastingdienst of uw gezamenlijk inkomen binnen de inkomensgrens ligt of niet. De Belastingdienst kijkt naar uw gezamenlijke belastbaar inkomen over 2021, omdat de meeste inkomens van 2022 nog niet vaststaan. Over 2022 kunt u immers nog aangifte doen.

Bedragen 120% van het sociaal minimum 2023 (belastbaar inkomen 2021)
Uw huishouden inkomensgrens, uw gezamenlijke inkomen is niet hoger dan
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 23.250
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 24.600
Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 30.270
Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.730

Voor uw huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van het huishouden dus wel mee.

Huurverlaging vragen als u nu een laag inkomen heeft

 • Huurt u een woning? En was uw gezamenlijk inkomen in 2021 niet laag, maar nu wel? 
 • Of huurt u een woonwagen? En heeft u nu gezamenlijk een laag inkomen? 

Dan kunt u zelf om huurverlaging naar € 575,03 vragen aan de woningcorporatie. 

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging, moet u kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was (maximaal 120% van het sociaal minimum). In onderstaande tabel staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.

Bedragen 120% van het sociaal minimum 2023 over periode van 6 maanden (bruto)
Uw huishouden Inkomensgrens, uw gezamenlijke inkomen over de laatste 6 maanden is niet hoger dan
Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 11.625
Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 12.300
Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen € 15.135
Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt € 16.365

Huurders van woonwagens: zelf om huurverlaging vragen

Huurt u een woonwagen en komt u in aanmerking voor huurverlaging? Dan moet u dit zelf aan de woningcorporatie vragen. De woningcorporatie stuurt u niet zelf een voorstel. Dit komt omdat woningcorporaties het (gezamenlijke) inkomen van huurders van woonwagens niet kunnen opvragen bij de Belastingdienst. 

Rekenvoorbeelden van huurverlaging

Voorbeeld 1:

U woont alleen in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Uw kale huurprijs is € 700. Uw inkomen was in 2021 hoger dan de inkomensgrens, maar is nu wel laag. Over de afgelopen 6 maanden verdiende u in totaal €10.000 bruto. 

U heeft recht op huurverlaging naar € 575,03 per maand, omdat:

 • uw kale huurprijs meer is dan € 575,03;
 • u over de afgelopen 6 maanden minder verdiende dan € 11.625 bruto.

Omdat uw inkomen in 2021 hoger was, moet u de huurverlaging wel zelf aanvragen bij de woningcorporatie.

Voorbeeld 2:

U woont met uw gezin in een woonwagen van een woningcorporatie. Uw kale huurprijs is € 650. Over de afgelopen 6 maanden verdienden u en uw huisgenoten in totaal € 15.000 (inkomen van kinderen onder 27 jaar telt niet mee) bruto. 

U heeft recht op huurverlaging naar € 575,03 per maand, omdat:

 • uw kale huurprijs meer is dan € 575,03;
 • u over de laatste 6 maanden minder verdiende dan € 15.135 bruto.

U moet de huurverlaging zelf aanvragen bij uw woningcorporatie, omdat de woningcorporatie niet weet of u een laag inkomen heeft.

Hoe vraagt u uw woningcorporatie om huurverlaging?

Als u uw woningcorporatie om huurverlaging vraagt, moet u een aantal dingen meesturen:

 • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden:
  • totaal aantal personen;
  • aantal inwonende kinderen;
  • leeftijden van die kinderen.
 • Een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Bijvoorbeeld:
  • salarisstroken;
  • overzicht van uw uitkering;
  • een verklaring van een boekhouder (als u zzp’er bent).

Geen voorstel ontvangen na uw aanvraag? Neem dan contact op

Doet de woningcorporatie u niet binnen 3 weken een voorstel? En u denkt daar wel recht op te hebben? Neem dan contact op met uw woningcorporatie. Reageert uw woningcorporatie niet? Of wijst deze uw verzoek af? Dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Dat kan dan tot uiterlijk 9 weken na uw huurverlagingsverzoek.

U stuurt dan opnieuw de bewijzen mee die u eerder naar uw woningcorporatie heeft gestuurd.

Controleer de gevolgen voor uw huurtoeslag

Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Toch houdt u geld over aan de huurverlaging. Dat komt omdat de huurtoeslag met een kleiner bedrag omlaag gaat dan het bedrag waarmee de huurprijs omlaag gaat. U betaalt dan minder huur. Als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is. U kunt een proefberekening voor toeslagen maken op toeslagen.nl.

Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan Dienst Toeslagen. Dat doet u via toeslagen.nl.

Gaat uw huurverlaging in op 1 juli 2023?

Geef de huurverlaging zo snel mogelijk door op toeslagen.nl. U voorkomt hiermee dat u mogelijk later huurtoeslag moet terugbetalen. 

Gaat uw huurverlaging later in dan 1 juli 2023?

Ook dan moet u die huurverlaging zo snel mogelijk doorgeven op toeslagen.nl. U voorkomt hiermee dat u mogelijk later huurtoeslag moet terugbetalen.

De woningcorporatie geeft uw huurverlaging ook door aan Dienst Toeslagen.

Na huurverlaging in 2023 geen huurverhoging in hetzelfde jaar

Heeft u in 2023 een huurverlaging gehad, omdat u een laag inkomen heeft? Dan mag de woningcorporatie de huur niet later in 2023 weer verhogen. Het maakt niet uit of de woningcorporatie u uit zichzelf een huurverlaging heeft voorgesteld.  Of dat u om huurverlaging heeft gevraagd.