Wat is de maximale huurverhoging in 2020?

Bekijk ook wat de maximale huurverhoging is in 2021.

Huurt u een sociale huurwoning in 2020? Dan stijgt uw huur maximaal 5,1% tot 6,6%. De stijging hangt af van uw inkomen in 2018. Huurt u in een vrijesectorwoning? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur op 1 juli.

Maximale huurverhoging 2020 sociale huurwoning

Maximale huurverhoging in 2020
Jaar Inkomensgrens (dit is uw inkomen in 2018) Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen lager dan € 43.574 Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen hoger dan € 43.574
2020 € 43.574 5,1% 6,6%

Ontvangt iemand in uw huishouden AOW? Of is uw huishouden groter dan 3 personen? Dan geldt voor u altijd het lage percentage. In 2020 is dat 5,1%. Ook als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens.

U kunt zelf ook uitrekenen wat uw maximale huurverhoging is. Doe daarvoor de huurprijscheck 2020.

Lees meer over de regels voor een huurverhoging

Maximale huurverhoging 2020 kamer en woonwagen

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? In 2020 is de maximale huurverhoging 4,1%. De hoogte van uw inkomen is hier niet belangrijk.

Maximale huurverhoging 2020 vrijesectorwoning

Er geldt geen maximale huurverhoging als u in een vrijesectorwoning huurt. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract.

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.