Aansluiting woningcorporaties op ontwikkelingen woningmarkt

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben gevolgen voor de woningmarkt. Nederland moet bijvoorbeeld zorgen voor minder stikstof in het milieu. Ook de coronacrisis heeft invloed en veel bouwprojecten lopen vertraging op. Het gevolg is dat er te weinig (betaalbare) huurwoningen zijn. Woningcorporaties moeten onder andere zorgen voor voldoende (betaalbare) huurwoningen.

Voldoende betaalbare huurwoningen

In Nederland is een tekort aan huurwoningen voor mensen met een laag inkomen en middeninkomens. Vooral in de grote steden.

Er wordt veel gedaan om mensen met een middeninkomen sneller aan een woning te helpen. Door middel van woondeals met de gemeente kunnen woningcorporaties sneller bouwen.

Het kabinet trekt vanaf 2020 € 2 miljard uit. Met dat geld kunnen gemeenten en woningbouwcorporaties meer woningen bouwen voor mensen met een laag inkomen en middeninkomen. Bijvoorbeeld door de Woningbouwimpuls van € 1 miljard.

Woningcorporaties kunnen ook op andere manieren dan nieuwbouw voor betaalbare huurwoningen zorgen. Bijvoorbeeld door kantoorgebouwen te verbouwen tot huurwoningen. Of tijdelijke woningen te bouwen die verplaatsbaar of stapelbaar zijn. Dit zijn zogenoemde ‘flexwoningen’.

Meer informatie over nieuwe betaalbare huurwoningen:

Meer woningen door afspraken huursomstijging

De wet voor aanpassing van de maximale huursomstijging stelt woningcorporaties sinds 2020 in staat om meer woningen te (ver)bouwen. Is een gemiddelde jaarlijkse huurverhoging van inflatie niet genoeg voor een woningcorporatie om geld over te houden voor nieuwbouw of renovatie? Dan kunnen zij lokaal afspraken maken met huurdersorganisaties en gemeente voor een hogere maximale huursomstijging (hogere gemiddelde jaarlijkse huurverhoging), tot maximaal inflatie + 1%. Dat extra geld kunnen woningcorporaties dan gebruiken voor het (ver) bouwen van woningen. 

Minder verhuurderheffing bij bouw nieuwe woningen

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten met een huurprijs tot € 752,33 (2021), betalen belasting over de WOZ-waarde van die huurwoningen. Dit is de zogenaamde verhuurderheffing.

Woningcorporaties die nieuwe sociale huurwoningen bouwen, betalen minder verhuurdersheffing. Sociale huurwoningen zijn woningen met een aanvangshuurprijs tot € 752,33 (2021). De Rijksoverheid hoopt dat woningcorporaties hierdoor meer sociale huurwoningen bouwen. En dat het tekort aan deze woningen kleiner wordt.

Meer informatie over verhuurderheffing

Combinatie van wonen en zorg

De Rijksoverheid vindt dat er ook voldoende woningen moeten zijn voor:

  • ouderen die langer thuiswonen;
  • mensen met een beperking die zelfstandig wonen;
  • mensen begeleid  wonen.

De woningen voor deze doelgroepen moeten daarvoor geschikt zijn. Om dit voor elkaar te krijgen werken woningcorporaties onder andere samen met gemeenten en zorgaanbieders.

Meer informatie over wonen en zorg

Woonvormen

In Nederland komt de gezinswoning het meeste voor. De komende jaren zal de vraag naar andere woonvormen verder stijgen. Deze woonvormen zijn:

  • meergeneratiewoningen (waarin gezinnen en grootouders in 1 huis wonen);
  • kangoeroewoningen (woning met een kleine woning eraan gebouwd waarin grootouders wonen);
  • meegroeiwoningen (aanpasbare woningen die meegroeien met de gezinssituatie);
  • collectieve woonprojecten (bijvoorbeeld bewoners die samen een appartementencomplex beheren met een gemeenschappelijke tuin).

Invloed van stikstof op de woningbouw

De stikstofproblematiek zorgt ervoor dat er minder woningen gebouwd worden dan gepland. Ook de problemen met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zorgen voor vertraging. Pas vanaf 2022 neemt het aantal woningen dat gebouwd wordt weer toe.

Meer informatie over stikstof

Gevolgen coronacrisis voor de woningbouw

De overheid neemt maatregelen om tijdens de coronacrisis te werken aan het woningtekort. Het kabinet doet dit door zelf te investeren. Woningcorporaties krijgen korting op de verhuurderheffing als ze betaalbare huurwoningen bouwen. Gemeenten krijgen extra steun bij verlenen van vergunningen.

Meer lezen over de woningmarkt en corona

Verduurzaming van de woningen

Woningverbetering kan de energievraag van een woning sterk verlagen. Bijvoorbeeld door betere isolatie. Het kabinet wil daarom verduurzaming van de woningvoorraad. Woningcorporaties spelen hierbij een belangrijke rol.

Met de huursector heeft de overheid afspraken gemaakt over energiebesparing. Alle huurwoningen van woningcorporaties moeten duurzaam energie gaan opwekken. Voor particuliere verhuurders geldt dit voor 80 % van hun huurwoningen.

Meer informatie over verduurzaming van de woningvoorraad: