Overleg woningcorporaties met huurders en gemeenten

Woningcorporaties nemen beslissingen. Bijvoorbeeld over (sociale huur)woningen die ze gaan bouwen. Of over onderhoud van woningen. Zij nemen die beslissingen niet alleen. Volgens de Woningwet moeten zij hierover overleggen met gemeenten en met huurders.

Prestatieafspraken tussen woningbouwvereniging, gemeente en huurders

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen met elkaar over prestatieafspraken. Daarin staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar. Bijvoorbeeld over nieuwbouw van sociale huurwoningen.

De partijen komen 1 keer in het jaar bij elkaar om te praten over de prestatieafspraken. De regels voor het overleg staan in de Woningwet.

Meer informatie over overleg woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties: