Beloningen bestuurders woningcorporaties

Woningcorporaties moeten volledig open zijn over de beloning van hun bestuurders en commissarissen. 

Maximum aan beloning bestuurders

Topfunctionarissen verdienen bij de overheid niet meer dan een ministerssalaris. Dit staat in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Voor topfunctionarissen van woningcorporaties gelden aanvullende salarisnormen.

Om het maximumsalaris te bepalen, telt mee:

  • het aantal woningen en andere panden van de corporatie;
  • de grootte van de gemeente waarin de corporatie de (meeste) woningen in bezit heeft. 

Meer informatie over de WNT is te vinden op Topinkomens.nl.