Beantwoording Kamervragen over inschrijfkosten bij woningcorporaties voor woonruimteverdeelsystemen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerlid Beckerman (SP) over inschrijfkosten bij woningcorporaties voor woonruimteverdeelsystemen.