Uitstelbrief over gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in Bergeijk

Minister Ollongren laat de Tweede Kamer weten dat ze de vragen over de gevolgen van de saneringsopdracht van corporatie Vestia voor huurders in Bergeijk niet binnen het gestelde termijn kan beantwoorden.