Beantwoording Kamervragen over woonfraude

Minister Ollongren beantwoordt de vragen over het digitaliseren van de inkomenstoets bij woningtoewijzing door woningcorporaties.