Documenten - Woningcorporaties

255 documenten over Woningcorporaties

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Afschrift reactie op brief over huurwoningenaanbod

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) reageert op een brief over het aanbod van kleine huurwoningen in de gemeente Utrecht.

Brief | 29-03-2016

Nota naar aanleiding van het verslag over wijziging Woningwet in verband met huisvesten vergunninghouders

In deze nota wordt een aanpak om enerzijds de doorstroom uit de COA-centra op gang te brengen en anderzijds verdringing van de ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 25-03-2016

Nota van wijziging over wijziging Woningwet in verband met huisvesten vergunninghouders

In deze Nota van wijziging zijn de wetstechnische aanpassingen verwerkt.

Kamerstuk: Nota van wijziging | 25-03-2016

Aanbiedingsbrief bij Kamerstukken Woningwet in verband met huisvesten vergunninghouders

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer een Nota naar aanleiding van het verslag en een Nota van wijziging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-03-2016

Kamerbrief met reactie op het artikel ‘Het einde van de woningbouwvereniging’

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuur de Tweede Kamer reactie op een artikel ‘Het einde van de woningbouwvereniging’, waarin ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-03-2016

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis in de buurt

Rapport over de ondersteuning van lokale spelers bij de transitie in de langdurige zorg. Het rapport is van Platform31, in ...

Rapport | 21-03-2016

Aanbiedingsbrief bij het onderzoek over het functioneren in gemengde complexen

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt aan de Tweede Kamer na eerdere toezegging een brief met betrekking tot een onderzoek ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-03-2016

Nieuwe woonvormen voor de ouderwordende samenleving

Rapport over de realisatie van nieuwe woonvormen voor de ouderwordende samenleving, zoals meergeneratie-, en meegroeiwoningen. ...

Rapport | 01-03-2016

Rapport “Prognose bevolking, huishoudens en woningbehoefte 2015-2050”

In dit rapport wordt een beeld geschetst van de te verwachten ontwikkelingen op de woningmarkt voor de komende decennia.

Rapport | 01-03-2016

Van tehuis naar thuis

Eindbevindingen van het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen.

Rapport | 01-03-2016