Documenten - Woningcorporaties

255 documenten over Woningcorporaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over ontwikkelingen financiën corporaties

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de verhouding tussen de investeringsambities uit onder meer het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2018

Verwachte effecten van een selectie van ingezette verbetermaatregelen op de regeldruk van de Woningwet voor woningcorporaties

Onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve effecten voor woningcorporaties van een aantal maatregelen om de regeldruk te ...

Rapport | 06-11-2018

Specificering verschil administratieve lasten van de Woningwet voor woningcorporaties tussen ex-ante en ex-post meting

In 2015 is de herziene Woningwet van kracht geworden met nieuwe verplichtingen voor woningcorporaties. Uit onderzoek in 2017 ...

Rapport | 06-11-2018

Model inbaarheid en risicosturing van WSW's risicokapitaal

Rapport | 06-11-2018

Kamerbrief Aanwijzing Autoriteit woningcorporaties over Stichting Humanitas Huisvesting en Woningstichting Geertruidenberg

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Autoriteit woningcorporaties (Aw) die een aanwijzing zal geven en die ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2018

Kamerbrief ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel die de afgelopen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2018

Rapport Voorstel implementatie en doorontwikkeling dynamische methodiek voor toetsing risicobereidheid

Voor de berekening van het inbare kapitaal in de woningcorporatiesector heeft WSW een ‘dynamisch model’ ontwikkeld, waarin ...

Rapport | 06-11-2018

Antwoorden Kamervragen over het sluiten van woningen op grond van de Wet Damocles

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Nispen (SP), Buitenweg (GroenLinks) en Groothuizen (D66) ...

Kamerstuk: Kamervragen | 05-11-2018

Verticaal toezicht Aw - WSW

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) informeren minister Ollongren (BZK) over de ...

Brief | 02-11-2018

Validatie-onderzoek naar de wegingsfactoren bezoldiging bestuurders woningcorporatie

Onderzoek naar de systematiek achter het onderscheid van bezoldigingsklassen voor bestuurders bij woningcorporaties.

Rapport | 31-10-2018